Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 December 1979 (Bergen (Bergen))

Datum :
20-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791220-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Het basisloon voor de berekening van de arbeidsongevallenvergoeding is het loon waarop de werknemer recht heeft voor het jaar dat het ongeval voorafging. Dit beginsel is van openbare orde. Anderzijds kan de verzekeraar de schuldeiser van de vergoeding geen vervalbeding tegenwerpen. Indien de werkgever tegenover zijn verzekeraar een fout begaat die, krachtens de wet van 11 juni 1884 of de verzekeringsovereenkomst, het verval van de verzekering veroorzaakt, moet de verzekeraar niettemin de wettelijke vergoedingen betalen aan het slachtoffer, of zijn rechthebbenden en mag hij zich keren tegen de werkgever. Verzaking aan dit verhaal wordt niet vermoed.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.