Arbeidsrechtbank: Vonnis van 4 April 1977 (Bergen (Bergen)). RG 7995

Datum :
04-04-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19770404-2
Rolnummer :
7995

Samenvatting :

Elke bedrieglijke toeëigening, hoe klein ook, zet de voor de betrekking werkgever-bediende onontbeerlijke vertrouwensband op de helling. Een eventueel aanbod tot wederindienstneming in een andere dienst bewijst niet de afwezigheid van zwaarwichtige tekortkoming. Het aanbod kan ingegeven zijn door humanitaire overwegingen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.