Hof van Beroep: Arrest van 14 Februari 1979 (Bergen (Bergen)). RG 66280;66285

Datum :
14-02-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790214-9
Rolnummer :
66280;66285

Samenvatting :

Het artikel 70, alinea 2 van de wet van 9 augustus 1963, dat een wettelijke subrogatie instelt ten gunste van de verzekeraar ziekte-invaliditeit, legt de verwekker van een ongeval niet de verplichting op om aan deze verzekeraar de vergoedingen die deze laatste heeft uitgekeerd aan het slachtoffer, zijn aangeslotene, terug te betalen na de periode van tijdelijke volledige ongeschiktheid vastgelegd door de gerechtsdeskundige volgens het gemeen recht aangesteld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.