Hof van Beroep: Arrest van 19 Juni 1995 (Bergen (Bergen))

Datum :
19-06-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950619-6
Rolnummer :

Samenvatting :

In het huidig economisch systeem, vergoedt het loon de inspanning die een persoon bereid is te leveren om een werk of dienst uit te voeren. Het is derhalve billijk om verhoogde inspanningen te vergoeden in vergelijking met het nettoberoepsinkomen van diegene die deze inspanning moet leveren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.