Hof van Beroep: Arrest van 26 November 1980 (Bergen (Bergen)). RG 85/71162

Datum :
26-11-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801126-4
Rolnummer :
85/71162

Samenvatting

Bij overlijden van haar ouders van om en bij de 50 jaar, komt aan de (niet-inwonende?) gehuwde dochter een som van 250.000 F toe als morele schade. Bij de vergoeding van de begrafeniskosten moet ermee rekening worden gehouden dat zij een vervroegde uitgave vormen.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.