Hof van Beroep: Arrest van 3 December 1982 (Bergen (Bergen))

Datum :
03-12-1982
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19821203-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Het koninklijk besluit van 4 december 1978 heeft maar uitwerking op toestanden die geboren zijn na de datum van in werking treding op 14 december 1978. Dat besluit behoudt zijn subrogatoir karakter aan het verhaal van de verzekeraar tegen ziekte en invaliditeit. Dat besluit heeft, ten bate van de verzekeraar, de regel van artikel 1252 B.W. en 22 van de wet op de verzekeringen omgekeerd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.