Hof van Beroep: Arrest van 5 Oktober 1981 (Bergen (Bergen)). RG 85/71162

Datum :
05-10-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19811005-3
Rolnummer :
85/71162

Samenvatting :

Wanneer krachtens de regels inzake wettenconflict een bepaling van vreemd recht moet worden toegepast, moet ieder overdreven formalisme worden vermelden, en moet, bij toepassing van de aanpassingstheorie, de geest van de vreemde wetgeving in acht worden genomen, evenals het door deze wetgeving gestelde doel. Aldus wordt de toepassing geweerd van de als overdreven geachte bepaling van Italiaans recht dat bij adoptie door twee echtgenoten oplegt dat zij minstens gedurende 5 jaar gehuwd zijn geweest: in dit geval ging het om de wettiging door adoptie door de Italiaanse echtgenoot van de wettige moeder van een Belgisch kind. Inderdaad geschiedt de wettiging dan alleen door de man, niet door beide echtgenoten, en heeft de wettiging ontegensprekelijk tot doel het kind, dat sinds zijn geboorte met legitimant leeft, een echt gezin te verzekeren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.