Hof van Beroep: Arrest van 6 December 1979 (Bergen (Bergen)). RG 85/71162

Datum :
06-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791206-2
Rolnummer :
85/71162

Samenvatting :

Terecht heeft de Voorzitter van de rechtbank zetelend in kortgeding zich bevoegd verklaard, omwille van de hoogdringendheid, om aan de grootouders langs vaderszijde een bezoekrecht toe te kennen ten aanzien van een kind van 5 jaar oud, dat ze al lang niet meer gezien hadden. Het paste inderdaad zonder verwijl het contact tussen hen te herstellen , en dit zowel om het natuurrecht van de grootouders op omgang met hun kleinkinderen te herstellen als in het belang van het kind voor wie het nadelig zou zijn moesten zijn grootouders meer en meer vervreemden uit zijn familiaal kader (in de ruime betekenis van dit woord).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.