Hof van Beroep: Arrest van 7 Januari 1992 (Bergen (Bergen))

Datum :
07-01-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920107-13
Rolnummer :

Samenvatting :

De gebruiksdiefstal bestaat uit het tijdelijk onrechtmatig gebruik van andermans zaak wetende dat andermans zaak het voorwerp is van dit gebruik, dat het tegen de wil van de eigenaar of wettelijke bezitter plaatsvindt maar dat het zal gevolgd worden door teruggave. Het gebrek aan formele klacht vanwege de verzekerde opgelegd door de polis laat de verzekeraar niet toe dekking te weigeren zijn informatie voldoende is gebleken door het ambtshalve uitgevoerde onderzoek door de bevoegde autoriteiten. Hij die materieel over een voertuig beschikt door er zich meester van te hebben gemaakt door diefstal of geweld is geen houder in de zin van artikel 3, 1° alinea van de Wet van 1 juli 1956 : de verzekeraar is dus niet gerechtigd de staat van alcoholintoxicatie van de dief in te roepen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.