Arbeidsrechtbank: Vonnis van 19 Maart 1976 (Brugge). RG 78/123

Datum :
19-03-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760319-1
Rolnummer :
78/123

Samenvatting :

De vuistregel door de administratie ingeroepen als zou sociale reclassering steeds een beroepsreclassering zijn, is veelal gefundeerd op koninklijke en ministriële besluiten. Deze regel is echter niet steeds door de wet ingebouwd in de taalomschrijving van het FONDS VOOR SOCIALE RECLASSERING DER MINDER-VALIDEN. Het hoort de rechtbank derhalve bij elke betwisting strikt na te gaan op welke wettelijke taakomschrijving van het FONDS de betwisting berust. Zij dient tevens de legaliteit van de ingeroepen koninklijke en ministriële besluiten aan de wet te toetsen. Voor de aanschaf van diëetvoeding voor een gehandicapt kind is geen beroepsbinding vereist met betrekking tot de prestaties van het FONDS.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.