Arbeidsrechtbank: Vonnis van 2 Maart 1971 (Brugge). RG 14568

Datum :
02-03-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710302-1
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

Betwistingen betreffende periodes van gelijkstelling wegens arbeidsongeschiktheid inzake toekenning van een rustpensioen als zelfstandige. De betwistingen zijn slechts ontvankelijk wanneer de aanvraag werd ingediend bij het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen via de door betrokkene gekozen verzekeringskas. Het Rijksinstituut beslist over de aanvraag zoals voorzien in de artikelen 28 en 29 van het K.B. van 22 december 1967, houdende Algemeen Reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen; gewijzigd bij art. 8 van het K.B. van 16 juli 1970. Zonder voorafgaandelijke beslissing van het Rijksinstituut hierover, dient zij als een nieuwe aanvraag te worden aangezien.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.