Arbeidshof: Arrest van 10 December 1980 (Brussel). RG 20215

Datum :
10-12-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801210-8
Rolnummer :
20215

Samenvatting

In de huidige staat van de ekonomische krisis eist het belang van werkgever en werknemer dat de onderneming, met het oog op het behoud en de vrijwaring van de arbeid, rationalisatiemaatregelen neemt, zelfs indien dit wijzigingen van funkties veroorzaakt, op voorwaarde dat die maatregelen geen financiële schade berokkenen en dat de nieuwe funkties van vergelijkbaar belang zijn met de vroegere verantwoordelijkheden, zelfs indien ze van een andere aard zijn.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.