Arbeidshof: Arrest van 10 Maart 1976 (Brussel). RG 4839

Datum :
10-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760310-1
Rolnummer :
4839

Samenvatting :

Het beëindigen zonder opzegging, door een der partijen, van een arbeidsovereenkomst voor bedienden om een dringende reden die achteraf niet voldoende bewezen blijkt te zijn in rechte, is geen rechtsmisbruik.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.