Arbeidshof: Arrest van 10 Oktober 1972 (Brussel). RG 76/189

Datum :
10-10-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721010-3
Rolnummer :
76/189

Samenvatting :

In zake ontslag wegens dringende reden is een aangetekende brief niet opgelegd op straffe van nietigheid, doch mag deze vervangen worden door een gelijkaardige schriftelijke akte, mits deze de rechten van de ontslagen partij niet schaadt (Cass. 12.12.1969, T.S.R. 1969, 400) Door kennisgeving wordt enkel beoogd de betrokken partij nauwkeurig in te lichten omtrent de tegen haar aangevoerde grieven en te vermijden dat daarna andere grieven aangewend worden. Een telegram biedt deze waarborgen niet t.a.v. het mogelijke arbitrair: het is geen geschrift maar de mondelinge mededeling. Het is niet ondertekend en het wordt door de regie ontvangen zonder nazicht omtrent de identiteit van de afzender. De bestemmeling heeft geen enkele zekerheid omtrent het feit dat de grieven wel degene zijn die de andere partij wil aanwenden om de onmiddellijke doorzending te motiveren, en het telegram biedt ook geen enkele zekerheid t.a.v. de herkomst (zie noot Taquet onder Arbeidsrechtbank Mons, 7.11.1959 J.T. 1961, 29)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.