Arbeidshof: Arrest van 11 April 1974 (Brussel). RG 241

Datum :
11-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740411-1
Rolnummer :
241

Samenvatting :

Bevindt zich niet op de normale weg naar het werk : de arbeider die zijn werk verlaat (al of niet met toestemming), zich naar zijn verblijfplaats begeeft, vandaar naar het gerechtsgebouw rijdt om er te verschijnen in een procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, vervolgens opnieuw naar zijn woonplaats rijdt om zich te verkleden en vandaaruit op de geografische route naar werk verongelukt. Het laatste traject naar het werk werd enkel afgelegd nadat de getroffene een belang was gaan behartigen dat enkel tot zijn privé-leven behoort en omdat hij zich zonder echte noodzaak opnieuw naar zijn verblijfplaats had begeven.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.