Arbeidshof: Arrest van 11 December 1979 (Brussel). RG 84/1293

Datum :
11-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791211-1
Rolnummer :
84/1293

Samenvatting :

De hoedanigheden van bediende en mandataris, orgaan van de vennootschap, kunnen onbetwistbaar in éénzelfde persoon verenigd zijn. Het arrest citeert: Steyaart, Arbeidsovereenkomst handarbeiders en bedienden, nr 66 met verwijzing naar rechtsleer en rechtspraak.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.