Arbeidshof: Arrest van 12 Januari 1972 (Brussel). RG 14568

Datum :
12-01-1972
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720112-6
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

Voor bedoelde gelijkstelling vereist artikel 34 alinéa 2-1, al. 2 van het K.B. dd. 21121967 niet dat de werkloze gerechtigd zou geweest zijn op werkloosheidsuitkering indien die periode onvrijwillige werkloosheid zich voorgedaan had na 31121944 ; er wordt enkel vereist dat de tewerkstelling die onmiddellijk voorafgaat aan de onvrijwillige werkloosheid van die aard is dat, indien ze zou plaats gehad hebben na 31121944, zij aanleiding zou hebben gegeven tot de toepassing van de besluitwet van 28121944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.