Arbeidshof: Arrest van 12 September 1996 (Brussel). RG 32.081

Datum :
12-09-1996
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19960912-7
Rolnummer :
32.081

Samenvatting :

Geen enkele wets- of reglementaire bepaling verbiedt het O.C.M.W. om een beslissing tot intrekking of vermindering van het bestaansminimum met terugwerkende kracht te treffen, vanaf de datum waarop de toestand die de toekenning van het bestaansminimum in de weg staat, begon te bestaan. Het artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1974 bepaalt trouwens dat wanneer het O.C.M.W. van ambtswege uitspraak doet, wat het geval is bij een beslissing tot intrekking, het O.C.M.W. de datum bepaalt waarop zijn beslissing uitwerking zal hebben; er wordt hier geen beperking in de tijd aan gekoppeld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.