Arbeidshof: Arrest van 16 Januari 1974 (Brussel)

Datum :
16-01-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740116-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Volgens de oorspronkelijke tekst van art 1410, Ÿ 4, van het Gerechtelijk wetboek mag de R.K.R.O.P. de ten onrechte gedane uitkeringen niet ambtshalve met afhoudingen van 10 % op de navolgende prestaties kompenseren. Er dient een uitvoerbare titel aangevraagd en de gedane afhoudingen zijn dan ook als onregelmatig en onwettelijk te beschouwen zodat zij dienen terugbetaald te worden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.