Arbeidshof: Arrest van 17 Januari 1974 (Brussel). RG 3796;3943

Datum :
17-01-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740117-1
Rolnummer :
3796;3943

Samenvatting :

Bij verwijzing van een zaak door het Hof van Cassatie naar een ander Hof, is deze rechtsmacht slechts op wetmatige wijze gevat, wanneer het cassatiearrest op regelmatige wijze betekend is geworden aan de partij. De betekening aan de partij van een cassatiearrest is immers een essentiële vereiste voor de ten uitvoerlegging van dit arrest en voor het aanhangig maken van de zaak voor de aangewezen rechtsmacht. Een verzoekschrift gericht tot de Voorzitter van het aangewezen Hof strekkende tot inschrijving van de zaak op de rol van deze rechtsmacht in uitvoering van het cassatiearrest heeft geen enkel juridische waarde, wanneer dit verzoekschrift wordt ingeleid vóór de betekening aan de partij van het cassatiearrest. Wanneer de zaak niettemin ingeschreven werd op algemene rol van het Hof, dient deze inschrijving te worden vernietigd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.