Arbeidshof: Arrest van 19 April 1993 (Brussel). RG 25470

Datum :
19-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930419-3
Rolnummer :
25470

Samenvatting :

Indien de werkgever ingelicht is over het verlangen van de werknemer om hem de klachten met betrekking tot de behandeling van het personeel in het algemeen mee te delen, moet hij de werknemer eerst horen alvorens over te gaan tot een ontslag ingegeven door ergernis of teleurstelling. Wanneer de werkgever het ontslag grondt op het gedrag van de werknemer, kan hij zich niet beperken tot het inroepen van het feit dat de werknemer de werksfeer verstoort, maar moet hij meer objectieve gegevens naar voor brengen die toelaten om te stellen dat de reden van het ontslag inderdaad ligt in dit gedrag.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.