Arbeidshof: Arrest van 2 April 1993 (Brussel). RG 25.042

Datum :
02-04-1993
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930402-12
Rolnummer :
25.042

Samenvatting :

Is een nieuwe vordering, deze die de eerste uitbreidt of wijzigt in besluiten krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer haar rechtsgrond verschilt van de oorspronkelijke vordering of zoals het Arbeidshof van Bergen (24 juni 1982, T.S.R. 1983, blz. 287) in zijn arrest formuleerde, kan enkel de tegeneis die in het leven wordt geroepen als verweer op de hoofdvordering genieten van de stuiting van de verjaardag voortspruitende uit de oorspronkelijke dagvaarding.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.