Arbeidshof: Arrest van 21 April 1993 (Brussel). RG 27139

Datum :
21-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930421-5
Rolnummer :
27139

Samenvatting :

Abusieve afdanking is voorhanden wanneer het verbrekingsrecht wordt afgeleid van zijn economische en sociale finaliteit of wanneer het ontslag op kwaadwillige wijze gegeven wordt. Het abusief karaker van de afdanking van een bediende blijkt niet uit de afwezigheid van motivatie of de gebeurlijke onjuistheid van het ingeroepen motief.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.