Arbeidshof: Arrest van 21 Januari 1974 (Brussel). RG 672

Datum :
21-01-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740121-2
Rolnummer :
672

Samenvatting :

Het is wellicht spijtig dat een werkgever zich op staande voet ontdoet van een oude arbeider die de leeftijd van 61 jaar bereikt heeft en hem slechts de minimale wettelijke vergoedingen betaalt. De verbreking ingevolge reorganisatie van de diensten kan evenwel niet als abusief worden beschouwd zodra de arbeider die reorganisatie niet betwist en er zich toe beperkt te stellen dat hij in zijn funktie van pompstationhouder door iemand anders werd vervangen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.