Arbeidshof: Arrest van 21 Januari 1974 (Brussel). RG 2130

Datum :
21-01-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740121-3
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

De beschikking over een autovoertuig voor de verplaatsing van huis naar het werk, en voor privégebruik, is een voordeel in natura, en er moet rekening mee worden gehouden in het vaststellen van de opzeggingsvergoeding. Een bediende van 44 jaar met 6 jaar en 6 maanden dienst en een bezoldiging van 664.924 Fr., die voor vele werkgevers de leeftijdsgrens heeft overschreden moet een opzeggingsvergoeding ontvangen gelijk aan 18 maanden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.