Arbeidshof: Arrest van 21 Maart 1973 (Brussel). RG 1113

Datum :
21-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730321-4
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

De regelmaat en de bestendige tewerkstelling naar rata van drie dagen per week kunnen wijzen op het bestaan van een tewerkstelling in een betrekking met verkorte werktijd maar zulks is hier niet het geval. Het afsluiten van opeenvolgende contracten van bepaalde duur is niet verboden, tenzij de contracterende partijen het welbepaald opzet nastreven de imperatieve bepalingen inzake opzegging en o.m. artikel 130 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, te omzeilen. Dat opzet is in onderhavige zaak, gelet op de hoger beschreven omstandigheden, en anderzijds op het zeer speciale karakter van het beroep van muzikant, niet bewezen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.