Arbeidshof: Arrest van 22 Januari 1993 (Brussel). RG 90/552

Datum :
22-01-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930122-6
Rolnummer :
90/552

Samenvatting :

De pijnlijke aard van een letsel, veroorzaakt door een arbeidsongeval, is op zichzelf niet vergoedbaar als arbeidsongeval : daarvoor moet het letsel - zelfs zeer kleine - weerslag hebben op het economische vermogen van het slachtoffer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.