Arbeidshof: Arrest van 22 Maart 1993 (Brussel). RG 25496

Datum :
22-03-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930322-5
Rolnummer :
25496

Samenvatting :

Er kan niet worden aanvaard dat een werknemer die verantwoordelijk is voor een tankwagen door zijn staat van dronkenschap zijn eigen veiligheid en die van derden in gevaar brengt, nog afgezien van het feit dat hij het verkeersreglement heeft veronachtzaamd en de sleutels op het contactslot heeft achtergelaten. In dit soort situaties heeft de werkgever het recht zich bijzonder streng te tonen, ongeacht de anciënniteit van de werknemer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.