Arbeidshof: Arrest van 22 Oktober 1974 (Brussel). RG 2130

Datum :
22-10-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741022-7
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

Voor de toekenning van een uitwinningsvergoeding vereist de wet dat een cliënteel wordt aangebracht. Vanaf het ogenblik dat deze cliënteel aangebracht werd is deze vergoeding verschuldigd tenzij de wet er anders over beschikt. Aldus is het zonder belang te weten of de aangebrachte cliënteel trouw is gebleven of niet aan de firma na het vertrek van de handelsvertegenwoordiger. Deze is hieraan totaal vreemd geworden. Het is evenmin van belang te weten of de aanbreng van cliënteel tenslotte winstgevend is geweest of niet voor de firma. De waarde van de aangebrachte cliënteel berekenen op het verschil tussen de wedde uitgekeerd aan de vertegenwoordiger en de winst verwezenlijkt op de aangebrachte klienten, gaat niet op; het is trouwens een faktor die behoort tot het intern beleid van de firma. Beweren dat een negatief saldo geen aanleiding geeft tot uitwinningsvergoeding, is een stelling die door geen enkele wettekst is gerechtvaardigd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.