Arbeidshof: Arrest van 24 April 1979 (Brussel). RG 78/6710

Datum :
24-04-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790424-6
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting :

Wanneer de verbreking van de arbeidsovereenkomst samenvalt met de werkelijke beëindiging van de beroepsverhouding tussen de partijen, heeft de verbreking van de overeenkomst, met of zonder opzegtermijn, door de werkgever plaats de dag waarop de verbrekingsbeslissing aan de arbeider wordt meegedeeld. De datum die in overweging moet genomen worden is niet deze van de verbreking van de overeenkomst, werkelijke beëindiging van de arbeidsverhouding tussen partijen, maar de datum waarop het kontrakt (door de werkgever) verbroken wordt, volgens de tekst zelf van de wetten van 2661966 en 3061967, d.i. de dag van de betekening van de verbreking aan de arbeider.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.