Arbeidshof: Arrest van 24 November 1980 (Brussel). RG 74/347

Datum :
24-11-1980
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801124-5
Rolnummer :
74/347

Samenvatting

De hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde maakt geen bezwarende omstandigheid uit voor het beoordelen van stakingsfeiten in het raam van een ontslag om dringende reden. De vredesplicht en de verzoeningsprocedure ingeschreven in een C.A.O. zijn niet bindend voor de individuele werknemer, ook al is hij lid van de ondernemingsraad, van het veiligheidscomité of van de vakbondsafvaardiging. De vredesplicht is een obligatoire bepaling die slechts de partijen bij de C.A.O. bindt; de bepalingen omtrent de verzoeningsprocedure bezitten een obligatoir of een collectief normatief karakter. Het recht te staken (stakingsrecht) behoort tot de Belgische rechtsorde. Drager van dit recht is de individuele werknemer, niet de vakorganisatie.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.