Arbeidshof: Arrest van 25 Juni 1971 (Brussel). RG 594

Datum :
25-06-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710625-1
Rolnummer :
594

Samenvatting :

Het bij artikel 56 alinéa 1, vierde lid, ingevoerde vermoeden van arbeidsongeschiktheid is een uitzondering op het principe dat is vastgelegd in het eerste lid van dat artikel; die uitzondering moet derhalve beperkend worden geïnterpreteerd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.