Arbeidshof: Arrest van 26 Juni 1978 (Brussel). RG 74/181

Datum :
26-06-1978
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780626-1
Rolnummer :
74/181

Samenvatting :

De arbeider die op 25/3/1974 het werk op eigen initiatief bij een ander werknemer hervat, blijft gerechtigd op de vergoedingen voor tijdelijke gedeeltelijke degressieve arbeidsongeschiktheid voor de periode van 25/3/1974 tot 4/11/1974, datum van consolidatie van de letsels zonder enige blijvende arbeidsongeschiktheid, daar deze tewerkstelling niet te situeren valt binnen het kader van de mogelijke tewerkstellingsprocedures bepaald bij artikel 23 arbeidsongevallenwetgeving.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.