Arbeidshof: Arrest van 26 Mei 1988 (Brussel). RG 19.052

Datum :
26-05-1988
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880526-5
Rolnummer :
19.052

Samenvatting :

De kosteloze levering van kleren kan niet beschouwd worden als een voordeel dat neerkomt op een eindejaarspremie in de zin van artikel 38 van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18 december 1986 door het paritair comité van de zelfstandige kleinhandel aangezien noch het beginsel noch de raming ervan bepaald werden in de arbeidsovereenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.