Arbeidshof: Arrest van 27 Mei 1988 (Brussel). RG 88/092

Datum :
27-05-1988
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19880527-15
Rolnummer :
88/092

Samenvatting :

Wie in werkelijkheid een "nieuwe werkgever" is, ook al neemt hij grotendeels het aktief van de vorige in faling verklaarde werkgever over, is ertoe gerechtigd een proefbeding in de nieuwe arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit werd overigens principieel bevestigd bij het tot stand komen van de C.A.O. nr. 32bis dd. 7 juni 1985 en in de daarin vervatte bepalingen zelf, waarbij er duidelijk wordt van uitgegaan, dat indien werknemers "overgenomen" worden bij het verkrijgen van activa na faillissement, een individueel proefbeding met deze kan afgesloten worden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.