Arbeidshof: Arrest van 3 December 1979 (Brussel). RG 74/347

Datum :
03-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791203-6
Rolnummer :
74/347

Samenvatting :

De R.S.V.Z. beroept zich op de huwelijksakte dd. 29 april 1938 van appellante, waarin deze laatste als "zonder beroep" wordt vermeld. De vermelding betreffende het beroep van appellante behoort tot de vermeldingen die feiten tot voorwerp hebben, die de akte niet tot doel heeft vast te stellen. Zulke vermeldingen, wanneer zij voorkomen in een akte van de burgerlijke stand, bezitten geen enkele bijzondere bewijskracht, maar zijn slechts eenvoudige inlichtingen. Het arrest citeert : A. Kluyskens, Personen- en familierecht, 2e druk, nr 102; De Page, T. I, nrs 413-418 en T. III, nrs 757 tot 767; R.P.D.B.T.I, "Acte de l'état civil", nrs 51 tot 56.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.