Arbeidshof: Arrest van 3 Maart 1980 (Brussel). RG 9815

Datum :
03-03-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800303-1
Rolnummer :
9815

Samenvatting

Het Hof staat de gevraagde termijnen van respijt toe aan de schuldenaar van de achterstallige bijdragen gezien diens hoogbejaarde leeftijd (79 jaar), zijn zeer benarde financiële toestand, zijn erge ziektetoestand, zijn goede trouw en anderzijds het feit dat de schuldeiser geen dringende behoefte heeft aan het gevorderd bedrag.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.