Arbeidshof: Arrest van 30 Juni 1981 (Brussel). RG 9368

Datum :
30-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810630-27
Rolnummer :
9368

Samenvatting :

Het politiek mandaat van senator is niet een "andere bezoldigde activiteit" (cfr.: art. 21 van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, zoals vervangen door artikel 5 van de wet van 6 juli 1964), noch een "andere bezoldigend of winstgevende activiteit" (cfr.: art. 55, Reglement houdende statuut van het academisch personeel van de K.U.L.), aangezien _ ongeacht de vraag of het mandaat van senator al dan niet een groot gedeelte van de tijd van appellant in beslag neemt _ de senatoren krachtens artikel 57 van de grondwet geen wedde genieten en enkel recht hebben op vergoeding van hun onkosten.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.