Arbeidshof: Arrest van 30 Maart 1981 (Brussel). RG 14684

Datum :
30-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810330-11
Rolnummer :
14684

Samenvatting :

Indien de werkgever meent dat de morele plicht voor een werkneemster haar stervende echtgenoot bij te staan geen tijdelijke schorsingsoorzaak van de arbeidsovereenkomst is, past het dat hij het haar laat weten door haar te verwittigen voor de gevolgen van haar houding of door haar in gebreke te stellen het werk te hervatten. Door een maand lang te zwijgen laat de werkgever de werkneemster geloven dat hij haar niets te verwijten heeft en dat haar uitleg, verschaft onmiddellijk na de stopzetting van de arbeid, aanvaard wordt en geen reaktie van tegenstand uitlokt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.