Arbeidshof: Arrest van 4 Mei 1976 (Brussel). RG 78/6710

Datum :
04-05-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760504-1
Rolnummer :
78/6710

Samenvatting

Het maximum toelaatbaar bedrag van de forfaitaire schadevergoeding voorzien in artikel 26, 5° lid van de bediendenwet maakt geen geldigheidsvoorwaarde uit van het strafbeding, noch van het konkurrentiebeding. Dit strafbeding wordt niet ongeldig doordat het erin bepaald bedrag van de forfaitaire schadevergoeding meer bedraagt dan het wettelijk toelaatbaar bedrag. De rechter kan tevens op verzoek van de bediende het bedrag van de konventioneel vastgestelde vergoeding verminderen, rekening houdend met de veroorzaakte schade.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.