Arbeidshof: Arrest van 7 Februari 1991 (Brussel). RG 24.607

Datum :
07-02-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910207-11
Rolnummer :
24.607

Samenvatting :

De weigering van werkloosheidsuitkeringen moet worden vernietigd wanneer de werkloze voldoen aan alle voorwaarden inzake toekenning. Al mag de aanmaning tot betaling de eisbaarheid niet voorafgaan en dient de vertraging bij de ingebrekestelling aanwezig te zijn, toch kan niet worden geëist, nu de werkloosheidsuitkeringen per maand worden uitbetaald, dat bij iedere vervaldag een nieuwe ingebrekestelling zou plaats vinden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.