Arbeidshof: Arrest van 8 April 1974 (Brussel). RG 32881

Datum :
08-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740408-2
Rolnummer :
32881

Samenvatting

Luidens de overeenkomst worden de taken van aanlegger nauwkeurig bepaald, zowel naar hun aard als naar de wijze van uitvoering en naar de tijd. Deze taken worden bovendien uitgevoerd onder strenge kontrole, zodat aanlegger over geen enkele vrijheid beschikte in de uitvoering van zijn verplichtingen. Al deze bestanddelen wijzen op een gezagsverhouding gekenmerkt door een nauwgezette leiding en toezicht, met de bedongen mogelijkheid dit toezicht op onbeperkte wijze te verscherpen of uit te breiden.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.