Arbeidshof: Arrest van 8 April 1974 (Brussel). RG 1503

Datum :
08-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740408-9
Rolnummer :
1503

Samenvatting :

Wanneer de vordering steunt op het bestaan van een arbeidsovereenkomst is de Arbeidsrechtbank bevoegd ratione materiae, ook indien mocht blijken dat de aangevoerde rechtsgrond niet bewezen is. In dat geval zou de vordering ongegrond zijn.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.