Arbeidshof: Arrest van 8 April 1981 (Brussel)

Datum :
08-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810408-15
Rolnummer :

Samenvatting :

Het in artikel 45 van de sociale-zekerheidswet van 27 juni 1969 vervat discriminatieverbod verzet zich niet tegen een bepaling van de verordening die de inaanmerkingneming van sommige jaren van universitaire studies afhankelijk maakt van de eis dat zij aan de indiensttreding voorafgaan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.