Arbeidshof: Arrest van 8 April 1993 (Brussel). RG 15.006

Datum :
08-04-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930408-5
Rolnummer :
15.006

Samenvatting :

Horen bij de toepassingssfeer van artikel 2, alinéa 1, 1 van de wet van 27-6-1969, de taxichauffeurs die geen eigenaar zijn van hun voertuig en elke persoon moeten vervoeren, ook al werken zij met een zelfstandige radio-telefoon en bezitten zij een aandeel in de uitbatende maatschappij.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.