Arbeidshof: Arrest van 9 Juli 1974 (Brussel). RG 1341

Datum :
09-07-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740709-7
Rolnummer :
1341

Samenvatting :

Bij de beoordeling van de duur van de opzeggingstermijn dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de reële en de theoretische door partijen in hun overeenkomst gestelde anciënniteit. Een ingenieur, 40 jaar oud, met een anciënniteit van 15 jaar en een jaarlijks loon van 522.000 Fr, kan aanspraak maken op een opzeggingstermijn van 18 maand.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.