Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 Mei 1993 (Brussel). RG 38382

Datum :
10-05-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930510-3
Rolnummer :
38382

Samenvatting :

De bepalingen die aan de werknemers bepaalde rechten toekennen inzake arbeidsovereenkomst en loon zijn dwingend en niet van openbare orde; eens het door die bepalingen beoogd recht ontstaan is, kan zijn titularis eraan verzaken. De verzaking aan rechten moet duidelijk zijn; haar geldigheid onderstelt niet dat de overeenkomst terzake de rechten waaraan verzaakt wordt opsomt; de wil van partijen dient te worden achterhaald.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.