Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 September 1991 (Brussel). RG 84/409;84/562

Datum :
10-09-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910910-3
Rolnummer :
84/409;84/562

Samenvatting :

Een nieuwe arbeidsovereenkomst die door dezelfde partijen, en voor dezelfde opdrachten tegen bijna gelijke beloning wordt gesloten, mag geen proefbeding bevatten, al werden de beroepsverhoudingen na een eerste arbeidsovereenkomst met proefbeding onderbroken. Zulk beding is van (juridische) oorzaak ontbloot, omdat de partijen voordien de nodige tijd hebben gehad om de voor- en nadelen hunner beroepsverhoudingen te beoordelen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.