Arbeidsrechtbank: Vonnis van 15 Mei 1995 (Brussel). RG 9472638

Datum :
15-05-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950515-4
Rolnummer :
9472638

Samenvatting :

De vijfjarige verjaringstermijn waarbinnen de R.K.W. onverschuldigde uitkeringen moet terugvorderen loopt vanaf de beslissing van niet-onderwerping aan het sociaal zekerheidsstelsel van de loontrekkenden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.