Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Januari 1978 (Brussel)

Datum :
16-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780116-14
Rolnummer :

Samenvatting :

Het ontslag ingediend door een bediende die geestelijk en fysisch onbekwaam is de draagwijdte van zijn handeling te beoordelen is nietig. Het gaat hier niet om een gebrek maar om de afwezigheid van de toestemming. De nietigheid van het ontslag heeft in beginsel niet voor juridisch gevolg dat de overeenkomst verbroken is door de werkgever maar dat de overeenkomst nooit verbroken werd : in beginsel moet de bediende opnieuw in de onderneming worden opgenomen. De rechtbank kan evenwel dergelijke wederopneming niet vorderen. Anderzijds kan die wederopneming onmogelijk blijken omwille, inzonderheid van de lange duur tussen het ontslag en de nietigverklaring. In die onderstelling, en zo iedereen te goeder trouw het ontslag als geldig heeft aanvaard is er een klaarblijkelijk maatschappelijk belang het ontslag als verworven te beschouwen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.